Nowoczesna altana ogrodowa – czy należy ją zgłosić?

Nowoczesna altana ogrodowa może być doskonałym miejscem do wypoczynku. Może stać się również obszarem do pracy lub wspólnych posiłków z rodziną i przyjaciółmi. Dzięki niej ogród będzie bardziej funkcjonalny, a cała przestrzeń zyska niezwykły charakter. Wiele osób staje jednak przed tym samym dylematem – czy na jej budowę konieczne jest tylko zgłoszenie, czy może już pozwolenie?

Czy nowoczesna altana ogrodowa wymaga zgłoszenia?

Architektura ogrodowa to bardzo ważny element projektu ogrodu. Altana ogrodowa musi być zbudowana zgodnie z przepisami budowlanymi, dlatego jeszcze przed rozpoczęciem prac warto zadbać o wszystkie formalności. Czy altana wymaga pozwolenia? Jeśli ma mniej niż 35 m² powierzchni, konieczne jest jedynie zgłoszenia. W przypadku altan o powierzchni większej niż 35 m² trzeba wystąpić o pozwolenie na budowę altany. Wzór dokumentu można pobrać w starostwie powiatowym.

Pozwolenie lub zgłoszenie należy dostarczyć do starostwa powiatowego właściwego ze względu na miejsce położenia działki, na której ma stanąć altana.

Nowoczesna altana ogrodowa powyżej 35m2 – rozpatrzenie wniosku

Uzyskanie pozwolenia na budowę altany zajmuje trochę czasu. Ale gdy wypełni się wszystkie niezbędne dokumenty, trwa to zwykle około 2 miesięcy. Należy pamiętać, że przed rozpoczęciem budowy należy ponownie zgłosić się do starostwa powiatowego. Ponadto bardzo ważne jest, aby spełnić wszystkie wymagania ustalone przez przepisy prawne. Jeśli bowiem nie wystąpisz o pozwolenie na budowę, mimo że wymiary Twojej altany tego wymagają, możesz w przyszłości narazić się na poważne problemy prawne. Możecie również spodziewać się kosztownej opłaty za legalizację własnej altany ogrodowej.

Czy płaci się podatek od zgłoszonej altany?

Altany ogrodowe przykręcone do betonowej wylewki nie są uznawane za budynki lub budowle w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a zatem nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Budowa altany bez zgłoszenia – konsekwencje

Każda altana bez pozwolenia na budowę oraz każda konstrukcja bez wcześniejszego zgłoszenia zostanie uznana za ewentualną samowolę budowlaną.

Budowanie bez pozwolenia lub z niedostatecznymi informacjami lub niekompletną dokumentacją może skutkować rozbiórką takiego budynku, jeśli zostanie on uznany za nielegalny. W polskim prawie istnieje jednak instytucja tzw. amnestii budowlanej, czyli legalizacji samowoli budowlanej. Legalizacja może dotyczyć budynku, który był użytkowany przez co najmniej 20 lat i dla którego została sporządzona ekspertyza techniczna oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

_____________________________

Autor: Magdalena Chowaniec

Autor zdjęcia głównego: Freepik

Materiał źródłowy: homebook.pl, aniaradzi.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.