Czym różni się rękojmia od gwarancji? Przydatne informacje dla konsumenta

Każdy z nas z pewnością przynajmniej raz w życiu kupił jakiś produkt i z pewnością zastanawiał się, jakie prawa mu przysługują w przypadku awarii lub uszkodzenia. W takiej sytuacji pojawia się pytanie – czy powinniśmy zwrócić się z reklamacją do sprzedawcy, czy może skorzystać z gwarancji? W artykule omówimy, czym różnią się rękojmia od gwarancji oraz jakie prawa przysługują nam w każdej z tych sytuacji.

Rękojmia

Co to jest rękojmia?

Rękojmia to jedno z podstawowych praw, które przysługują nam jako konsumentom. Jest to gwarancja jakości produktu, która działa niezależnie od woli sprzedawcy. Rękojmia odpowiada za wady fizyczne lub prawne, które istniały w momencie kupna produktu.

Jakie prawa przysługują nam w przypadku rękojmi?

Jeśli produkt posiada wady fizyczne lub prawne, to jako konsument mamy prawo żądać od sprzedawcy naprawy, wymiany na nowy lub obniżenia ceny produktu. W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany produktu, możemy żądać zwrotu pieniędzy za produkt.

Gwarancja

Co to jest gwarancja?

Gwarancja to dobrowolna deklaracja producenta lub sprzedawcy, w której zobowiązuje się on do naprawy lub wymiany produktu, jeśli usterki pojawią się w określonym czasie.

Jakie prawa przysługują nam w przypadku gwarancji?

Gwarancja działa tylko na określony czas, który jest zazwyczaj podawany na karcie gwarancyjnej lub na fakturze. Jeśli produkt posiada wady, to jako konsument mamy prawo skorzystać z gwarancji i skontaktować się z producentem lub sprzedawcą. W przypadku zastosowania gwarancji, zazwyczaj nie tracimy prawa do rękojmi.

Różnice między rękojmią a gwarancją

Czym się różni rękojmia od gwarancji?

Rękojmia i gwarancja różnią się między sobą przede wszystkim pod względem prawnym. Rękojmia jest podstawowym prawem przysługującym konsumentowi i jest obowiązkowa dla sprzedawcy, natomiast gwarancja jest dobrowolną deklaracją producenta lub sprzedawcy.

Kiedy możemy skorzystać z rękojmi, a kiedy z gwarancji?

Jeśli produkt posiada wady fizyczne lub prawne, to jako konsument mamy prawo skorzystać z rękojmi i żądać naprawy, wymiany na nowy lub obniżenia ceny produktu. Rękojmia działa przez dłuższy okres czasu, a mianowicie przez 2 lata od daty zakupu.

Natomiast gwarancja działa tylko na określony czas, który jest zazwyczaj krótszy niż okres rękojmi. W przypadku awarii produktu objętego gwarancją, musimy skontaktować się z producentem lub sprzedawcą, a oni zobowiązują się do naprawy lub wymiany produktu.

Które z praw jest lepsze dla konsumenta – rękojmia czy gwarancja?

Z jednej strony, rękojmia daje nam szersze uprawnienia, które przysługują nam przez dłuższy okres czasu. Z drugiej strony, gwarancja daje nam dodatkowe zabezpieczenie, które przysługuje nam przez krótszy czas.

Ostatecznie, wybór między rękojmią a gwarancją zależy od indywidualnej sytuacji i preferencji konsumenta. Ważne jest jednak, aby zawsze pamiętać o swoich prawach i korzystać z nich w przypadku awarii lub wad produktu.

Podsumowanie

Rękojmia i gwarancja to dwa podstawowe prawa, które przysługują nam jako konsumentom. Rękojmia odpowiada za wady produktu, które istniały w momencie jego zakupu, natomiast gwarancja to dobrowolna deklaracja producenta lub sprzedawcy, która działa przez krótszy okres czasu. Ważne jest, aby zawsze pamiętać o swoich prawach jako konsumenta i korzystać z nich w przypadku awarii lub wad produktu.

Często zadawane pytania

  1. Czy rękojmia i gwarancja przysługują mi tylko w przypadku zakupów nowych produktów? Nie, zarówno rękojmia, jak i gwarancja przysługują nam również w przypadku zakupu używanych produktów.
  2. Jakie dokumenty muszę posiadać, aby skorzystać z rękojmi lub gwarancji? Aby skorzystać z rękojmi lub gwarancji, musisz mieć dowód zakupu – np. fakturę lub paragon.
  3. Czy sprzedawca może odmówić naprawy lub wymiany produktu, jeśli skorzystam z rękojmi? Tak, jeśli sprzedawca udowodni, że wada powstała z winy konsumenta lub w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu.
  4. Czy mogę skorzystać z rękojmi, jeśli produkt nie posiada gwarancji? Tak, rękojmia jest obowiązkowa i przysługuje nam bez względu na to, czy produkt posiada gwarancję czy nie.
  1. Czy gwarancja jest obowiązkowa dla producentów? Nie, gwarancja to dobrowolna deklaracja producenta lub sprzedawcy, która ma na celu zwiększenie atrakcyjności produktu dla klientów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.