Czy obliczanie śladu węglowego jest ważne? Sprawdźmy!

Ślad węglowy jest miarą ilości gazów cieplarnianych emitowanych podczas naszego codziennego życia. Proces emisji CO2 jest najbardziej intensywny w historii ludzkości. Ekstrema atmosferyczne są coraz bardziej widoczne na całym świecie, a zmiany klimatyczne sieją niepokój wśród naukowców. Cierpimy z powodu susz, burze i powodzie przybierają na sile, a czapy lodowe topnieją w zastraszającym tempie. Ślad węglowy stał się ważnym zagadnieniem dla rządów, firm i osób prywatnych. Obecnie zużywa się tak dużo energii, że do atmosfery emitowane są duże ilości gazów cieplarnianych. Wiele rządów wprowadziło przepisy mające na celu zminimalizowanie tych emisji, ale to od każdej osoby zależy, czy zrobi to, co może sama.

Obliczenia śladu węglowego w praktyce

Co to jest ślad węglowy? Jest to jedno z najczęściej zadawanych pytań! Ślad węglowy to narzędzie, które mierzy, ile dwutlenku węgla powstaje w wyniku zużycia energii elektrycznej i paliw kopalnych przez organizację lub osobę. Dwutlenek węgla, znany również jako CO2, jest uważany za główne zanieczyszczenie powodujące globalne ocieplenie i zmiany klimatyczne. Organizacje są coraz częściej proszone o ilościowe określenie ich emisji gazów cieplarnianych, co obejmuje pomiar ich śladu węglowego.

Obliczenie śladu węglowego pomoże lepiej zrozumieć wpływ stylu życia na środowisko i podjąć mądrzejsze decyzje dotyczące codziennego życia. Obliczanie śladu węglowego jest ważne, ponieważ daje konkretne zrozumienie, w jaki sposób przyczyniamy się do zmian klimatycznych i pozwala zobaczyć, gdzie moglibyśmy zrobić więcej, aby zmniejszyć swój wpływ na środowisko. Każdy, kto chce zrozumieć, w jakim stopniu jego styl życia przyczynia się do zmian klimatu i wynikających z nich emisji gazów cieplarnianych (GHG). Ludzie mogą chcieć to zrobić z powodów osobistych lub z powodu obaw o wpływ ich działalności biznesowej, lub jako część szerszej inicjatywy strategicznej.

Obliczanie śladu węglowego a wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

W celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i działań obejmujących ciągłe monitorowanie, raportowanie, weryfikację i prognozowanie skutków zmian klimatycznych, wiele organizacji podjęło inicjatywy zmierzające do zmierzenia swojego śladu węglowego. Ocena energetyczna lub audyt energetyczny zapewnia kompleksowy obraz tego, ile energii jest wykorzystywane i jak jest ona wykorzystywana w całej działalności. Pomoże to zidentyfikować obszary, w których można dokonać ulepszeń w celu zmniejszenia śladu węglowego rok po roku.

Zmniejszenie śladu węglowego organizacji to najlepszy sposób na zrównoważony rozwój. Zbyt często organizacje mają trudności z redukcją emisji i łagodzeniem zmian klimatycznych, ponieważ nie wiedzą, jaki jest ich ślad węglowy. Audyt energetyczny zapewni dokładny obraz tego, ile energii używamy i jak używamy jej w swoich działaniach. Wiedząc, jaki jest nasz ślad węglowy, możemy również sporządzać raporty na ten temat rok po roku i kontynuować redukcję emisji.

Firmy są coraz częściej zobowiązane do obliczania śladu węglowego swoich produktów i działalności. Posiadanie odpowiedniego oszacowania pozwala zarówno firmom prywatnym, jak i instytucjom publicznym, takim jak gminy, szkoły i uniwersytety, określić, ile CO2 jest emitowane na przykład przy produkcji produktu, lub dla organizacji ocenić jej wpływ na środowisko.

Ślad węglowy stał się w Polsce bardzo popularnym tematem. Wynika to z coraz bardziej restrykcyjnych przepisów wymaganych przez firmy prowadzące działalność w Wielkiej Brytanii, które dotyczą również polskich przedsiębiorców starających się o udział w przetargach organizowanych przez brytyjskie firmy. Pojawiły się również próby rozwiązania tego problemu na poziomie europejskim, mające na celu ujednolicenie przepisów między krajami, a tym samym ułatwienie firmom obliczania śladu węglowego.

Artykuł powstał przy współpracy z https://exergy.pl – firmą świadczącą usługi z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.