Audyt energetyczny przedsiębiorstw – straty czy korzyści?

Audyt energetyczny jest świetnym narzędziem dla firm i budynków, które pozwala zoptymalizować zużycie energii, zmniejszyć koszty i pozytywnie wpłynąć na środowisko.

Audyt energetyczny może być przeprowadzony przez niezależnego audytora lub przez wewnętrznego eksperta. Audytor będzie pracował tak, aby zidentyfikować obszary, w których możesz zaoszczędzić pieniądze i zmniejszyć swój ślad węglowy. Odbywa się to poprzez wykonanie dogłębnej analizy bilansu energetycznego budynku lub obiektu, jak również wykonanie różnych obliczeń i szacunków, służących poprawie efektywności energetycznej.

Wyniki audytu energetycznego przedsiębiorstwa mogą pomóc w identyfikacji obszarów, w których można zmniejszyć zużycie energii. Na przykład, mogą one pokazać, że modernizacja systemu oświetlenia może zmniejszyć miesięczny rachunek za energię elektryczną nawet o 30%.

Korzyści jakie daje audyt energetyczny przedsiębiorstwa – sposoby uzyskania oszczędnościach energii

Główną zaletą audytów energetycznych jest to, że pozwalają one dokładnie przeanalizować najważniejsze elementy, które mogą powodować niepotrzebne i nieuzasadnione straty energii. Firmy zajmujące się wykonywaniem audytów energetycznych przyglądają się praktycznie wszystkim istotnym rzeczom – od materiałów budowlanych i przegród, przez rozwiązania i systemy instalacyjne, aż po poszczególne urządzenia domowe. W ten sposób można zwrócić uwagę na to, jakie są przyczyny niekontrolowanego wycieku energii i podjąć odpowiednie kroki w celu rozwiązania problemu.

Kolejną korzyścią, która płynie z przeprowadzenia audytu energetycznego jest porównanie kosztów przeznaczonych na ogrzewanie z poprzednim sezonem grzewczym. W połączeniu z analizą potencjalnej opłacalności wykonania termomodernizacji nieruchomości, można oszacować, ile pieniędzy uda się zaoszczędzić dzięki przeprowadzeniu prac związanych z ociepleniem budynku. Można się zdziwić ile to pieniędzy leży w potencjalnych oszczędnościach energii elektrycznej i nie tylko.

A skoro mowa o przedsiębiorstwach, to warto też wspomnieć, że przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa pozwala sprawdzić procesy produkcyjne. Dzięki temu właściciele mogą zdecydować, czy powinni wprowadzić nowoczesne metody związane z ograniczeniem wykorzystania innych niż energia elektryczna form energii, takich jak gaz czy węgiel – służących poprawie efektywności energetycznej.

Dofinansowanie na audyt energetyczny przedsiębiorstwa – poprawienie efektywności energetycznej

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa może być dla Ciebie świetną okazją do uzyskania dofinansowania na oszczędności energii. Jeśli chcesz ubiegać się o wsparcie finansowe, na przykład w ramach programu Infrastruktura i Środowisko realizowanego przez Ministerstwo Środowiska, musisz przeprowadzić ekspertyzę.

Możesz uzyskać dofinansowanie na stworzenie infrastruktury wykorzystującej odnawialne źródła energii i wprowadzenie usprawnień przewidzianych w ekspertyzie.Obraz autorstwa our-team na Freepik

Ekspertyza umożliwia również uzyskanie dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) na premię termomodernizacyjną. Przedsiębiorca może liczyć na pomoc w spłacie kredytu zaciągniętego na modernizację istniejących systemów grzewczych. Wśród warunków jest przedłożenie kalkulacji audytu energetycznego. W sumie inwestor może otrzymać pokrycie nawet 21% kosztów przedsięwzięcia, jeśli zdecyduje się np. na montaż odnawialnych źródeł energii.

Inną formą rekompensaty udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem Funduszu Termomodernizacji i Remontów jest premia remontowa w wysokości 15% kosztów przedsięwzięcia inwestycyjnego. Jej celem jest udzielenie pomocy finansowej inwestorom, którzy zdecydują się w oparciu o zalecenia audytu na realizację termomodernizacji

Działania służących poprawie efektywności energetycznej – audyt efektywności energetycznej w praktyce

Celem przeprowadzenia kompleksowego audytu energetycznego przedsiębiorstwa jest określenie:

  • poziomu efektywności energetycznej;
  • najefektywniejsze rozwiązania w zakresie zmniejszenia zużycia energii oraz zwiększenia efektywności energetycznej;
  • środków niezbędnych do osiągnięcia tych celów (rozwiązania techniczne);
  • kosztów poniesionych bez uwzględnienia ewentualnych zysków z działań;
  • koszty poniesione w przypadku wdrożenia wszystkich zaleceń;
  • dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to złożony proces, który analizuje zużycie energii w budynkach, procesach i transporcie. Takie audyty energetyczne przeprowadzane są przez certyfikowanych audytorów przy użyciu specjalnego oprogramowania, które dostarcza danych na temat zużycia, kosztów i potencjału oszczędności. Na podstawie analizy profilu zużycia poszczególnych mediów można zoptymalizować koszty poprzez dobór odpowiedniej taryfy zakupu energii elektrycznej, ciepła lub gazu.

Audyty energetyczne przeprowadzane są w przedsiębiorstwach na różnych poziomach: dla całych firm, dla poszczególnych budynków i obiektów, a także dla poszczególnych procesów (np. linii produkcyjnych). Wyniki mogą być różne w zależności od tego, czy firma jest w trakcie modernizacji, czy nie. Jeśli firma wdrożyła już działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii, ważne jest, aby zweryfikować ich skuteczność poprzez dokładny audyt.

Audyty energetyczne są ważne dla firm, ponieważ pomagają określić potencjalne oszczędności poprzez identyfikację obszarów, które zużywają duże ilości energii. Przegląd ten obejmuje zużycie energii w budynkach, instalacjach, urządzeniach i transporcie. W celu określenia, jakie działania należy wdrożyć i jakie są ich koszty, konieczne jest oszacowanie potencjalnych oszczędności wynikających z ich wdrożenia.

_____________________

Autor: Julia Kownacka

Autor zdjęcia głównego: rawpixel.com, Freepik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.